Konkurransekurs i rallylydighet - oppstart 10.mai!

Et litt annerledes konkurransekurs hvor vi fokuserer på det å starte i konkurranser. Det vil være 4 fysiske møter og 4 online oppgaver over 8 uker. 

Datoer for fysiske møter: 

  • 10.mai i Undrumsdal (kl. 1830-2030)
  • 24.mai (kl. 1830-2030)
  • 7.juni (kl. 1830-2030)
  • 21.juni (kl. 1830-2030)

Disse dagene møtes vi og trener på det å gå en hel bane som om det er en konkurranse. Du vil ikke få bedømming, men veiledning og tilbakemelding. Vi vil jobbe med startrutiner og det å bli «fører-smart» i banen. Det vil settes en fullverdig bane tilpasset klasse og ferdighet til deltakerne på kurset. I tillegg vil det være ringbånd rundt ringen slik at det blir så konkurranselikt som mulig. Det legges opp til at alle går én runde i banen, deretter går vi igjennom «do’s and dont’s» og forbedring av rutiner i plenum før man får gått banen 1 gang til. 

Første plassen vi møtes på vil være her i Undrumsdal. De andre plassene avtales internt i gruppen slik at det vil være 4 ulike steder som det trenes på. Plassene vil være innenfor en halvtimestid fra Undrumsdal og baseres på gruppens sammensetning og ønsker. 

Ukene mellom de fysiske møtene vil du få en oppgave i en onlinegruppe for kurset. Disse oppgavene vil være innen mentaltrening hvor vi fokuserer på å utvikle våre evner som hundeførere. 

Pris på kurset er 1850kr og det er minimum 4 og maks 8 plasser tilgjengelig. Faktura sendes sammen med informasjon før kursstart. 

Meld deg på her!

Fyll inn navnet ditt her
Fyll inn eposten din her
Fyll inn mobilnr ditt her
Hva heter hunden din?
Hva slags rase er den?
Hvor gammel er den?
Hva har dere gjort før og hva ønsker dere å fokusere på? Har dere noen mål dere jobber mot?

Vilkår og egenerklæring

Påmelding er økonomisk bindende og eventuell avmelding må skje skriftlig til posteducani@gmail.com. Ved avmelding belastes 50% av kursavgiften. Ved avmelding senere enn 10 dager før første kursdag, belastes full deltakeravgift. Ved avlysning eller utsettelse av kurs blir kursavgiften refundert. Force Majeure: Ved hendelser utenfor vår kontroll, som naturkatastrofer, epidemier/pandemier på hunder eller mennesker, vil vi dessverre ikke kunne refundere kursavgift.
Jeg bekrefter at jeg deltar på kurset på eget ansvar, og at jeg selv er ansvarlig for skader jeg eller min hund måtte forårsake. Jeg vil ikke rette erstatningssøksmål mot instruktøren eller Educani om jeg eller min hund skulle bli skadet i forbindelse med kurset. Jeg er selv ansvarlig for at jeg og min hund er tilstrekkelig forsikret. (Vi anbefaler å ha en hundeforsikring som dekker evt. veterinærutgifter).